Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

Kiedy przyjść po wsparcie?

MŁODZIEŻ

 • Zaburzenia nastroju
 • Depresja nastoletnia
 • Trudności w relacjach rówieśniczych/rodzinnych
 • Osamotnienie, poczucie alienacji
 • Lęk w sytuacjach społecznych

 

PARY

 • Brak wzajemnego zrozumienia
 • Spadek poczucia bliskości i wzajemnego zainteresowania sobą
 • Kłopoty wynikające z nagłej zmiany, która dotknęła partnerów

 

DOROŚLI

 • Kryzys życiowy
 • Trudności w relacjach
 • Problemy w życiu zawodowym
 • Zaburzenia nastroju
 • Chęć lepszego poznania siebie

 

RELACJE Z INNYMI

 • poznawanie własnych schematów relacyjnych i związanych z nimi blokad
 • rozpoznawanie własnych potrzeb stojących za sytuacjami konfliktowymi
 • wzmacnianie umiejętności otwartej komunikacji z poszanowaniem własnych i cudzych granic

 

KRYZYS

 • Żałoba po stracie bliskiej osoby
 • Utrata pracy
 • Rozstanie z partnerem
 • Kryzys w rodzinie
 • Choroba – własna bądź bliskich

 

STRES

 • poczucie chronicznego napięcia
 • przedłużające się zmęczenie
 • wzmożony lęk
 • problemy ze snem
 • zamartwianie się

 

ZŁE SAMOPOCZUCIE

 • przedłużające się poczucie przygnębienia, smutku, rozdrażnienia
 • apatia
 • brak energii
 • problemy z koncentracją

 

DEPRESJA

 • rozpoznawanie symptomów
 • rozpoznawanie przyczyn
 • poszukiwanie celów, przywracanie poczucia kontroli nad życiem
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości

 

LĘK

 • poszukiwanie przyczyn lęku
 • oswajanie lęku

 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

 • lepsze rozumienie własnych emocji i związanych z nimi potrzeb
 • asertywne wyrażanie siebie
 • docieranie do swoich zasobów
 • akceptacja własnych ograniczeń
 • praca z lękiem przed oceną/odrzuceniem – przywracanie spontanicznego wyrażania siebie