Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

zespół

Zespół

MONIKA BIELECKA-PROKOP

Jestem psychoterapeutką Gestalt. Pracuję z osobami indywidualnymi, parami i grupami, jestem trenerką z 15-sto letnim doświadczeniem. Posiadam rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilku lat współpracuję z Towarzystwem Pomocy Młodzieży (http://tpm.org.pl/zespol-2/).

Z wykształcenia jestem socjologiem, ukończyłam trzyletnią Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii oraz Szkołę Coachów (specjalizacja Coach Rozwiązywania Konfliktów).

W 2017 roku odbyłam staż w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

Ukończyłam Programu Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, a kontynuuję naukę w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym przez European Association for Gestalt Therapy.

Swoją pracę regularnie superwizuję – konsultuję z certyfikowanymi superwizorami … WIĘCEJ

PIOTR ANTONI WOŹNIAK

Ur. 1971r. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarski 1996r. Specjalizacja w zakresie psychiatrii I stopień 1999r., II stopień 2003r.

W latach 1997-2015 asystent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: w latach 1997-2000 w Ośrodku Terapii Uzależnień IPIN, w latach 2000-2011 w I Klinice Psychiatrycznej IPIN, w latach 2011-2015 w Poradni Przyklinicznej IPIN.

W latach 2011-2013 kierownik Poradni Przyklinicznej IPIN (organizował pracę ponad 100-osobowego zespołu lekarsko-terapeutycznego, w 2015r. poradnia nie otrzymała kontraktu NFZ adekwatnego do możliwości) … WIĘCEJ

MAGDALENA PRZYBYSZ

Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie.

Obecnie w trakcie cyklu szkoleń z Body Mind Centering. Ukończyła także kurs Leadership Development Intensive prowadzony przez Johna Scherer’a . Specjalistka w dziedzinie neurofizjologii.

Wierzy w to i wciąż doświadcza, że ciało nigdy nie kłamie. Dlatego sesje indywidualne i grupowe prowadzi głównie w oparciu o pracę z ciałem. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi i seniorami. Korzysta z metod somatycznych, stosuje trening świadomości ciała, korzysta z wiedzy neurofizjologicznej oraz z psychologii pozytywnej. Podczas sesji klient/klientka skupia się przede wszystkim na wrażeniach płynących z ciała, swoich potrzebach i odczuciach. … WIĘCEJ