Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

DOROŚLI

 • Kryzys życiowy
 • Trudności w relacjach
 • Problemy w życiu zawodowym
 • Zaburzenia nastroju
 • Chęć lepszego poznania siebie
 

PARY

 • Brak wzajemnego zrozumienia
 • Spadek poczucia bliskości i wzajemnego zainteresowania sobą
 • Kłopoty wynikające z nagłej zmiany, która dotknęła partnerów
 

MŁODZIEŻ

 • Zaburzenia nastroju
 • Depresja nastoletnia
 • Trudności w relacjach rówieśniczych/rodzinnych
 • Osamotnienie, poczucie alienacji
 • Lęk w sytuacjach społecznych