Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

Psychoterapia par

Psychoterapia par

Praca z parami (małżeństwami, parami nieformalnymi) jest działaniem ukierunkowanym na wzajemne interakcje pomiędzy partnerami (a nie na ich indywidualne problemy).

Praca z parami może przyjąć formę działania w sytuacji kryzysowej lub psychoterapii par. Pierwsze spotkanie to konsultacja w trakcie której podejmowana jest decyzja o dalszej współpracy, o tym jaką przybierze ona formę i jak często będą odbywać się spotkania (co tydzień 50 min lub co dwa tygodnie na sesjach 90 min).

Korzyścią jaką daje praca w parze to lepsze zrozumienie potrzeb swoich i partnera oraz zastąpienie wyuczonych, niesłużących sposobów bycia razem i komunikacji – takimi które wspierają i zbliżają obie strony.

Partnerzy pracując z terapeutą zdobywają umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, tak aby w przyszłości umieli pokonywać je sami.

Warunkiem pracy jest chęć pracy ze strony każdego z partnerów oraz brak stosowania przemocy fizycznej przez któregoś z nich.