Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

Piotr Antoni Woźniak

Witam

Piotr Antoni Woźniak

lekarz medycyny, specjalista psychiatra

Ur. 1971r.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarski 1996r.

Specjalizacja w zakresie psychiatrii I stopień 1999r., II stopień 2003r.

W latach 1997-2015 asystent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: w latach 1997-2000 w Ośrodku Terapii Uzależnień IPIN, w latach 2000-2011 w I Klinice Psychiatrycznej IPIN, w latach 2011-2015 w Poradni Przyklinicznej IPIN.

W latach 2011-2013 kierownik Poradni Przyklinicznej IPIN (organizował pracę ponad 100-osobowego zespołu lekarsko-terapeutycznego, w 2015r. poradnia nie otrzymała kontraktu NFZ adekwatnego do możliwości).

W latach 1995-2001 ukończył 4-letni kurs w zakresie analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie.

Autor i współautor kilkudziesięciu prac oryginalnych, kazuistycznych i poglądowych z zakresu psychopatologii, aspektów klinicznych uzależnień oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej w chorobach psychicznych.

Od 2000r. zewnętrzny, a od 2015r. stały współpracownik Kliniki Endokrynologii CMKP Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Od 2013r. konsultant psychiatra w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

W latach 2004-2018 konsultant Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii (MOP) w Warszawie.

Od 2008r. wykładowca Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie (psychopatologia, psychofarmakoterapia).

Od 2009r. wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (psychofarmakoterapia).

Ponadto, posiada 7-letnie doświadczenie pracy jako lekarz-członek zespołu terapeutycznego dużego publicznego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia w Warszawie.

Zainteresowania naukowe: psychiatria konsultacyjna, psychoendokrynologia, psychoterapia medyczna, substancje psychoaktywne. Zainteresowania pozanaukowe: muzyka, sport, biblistyka.