501 332 504 (psychiatra)
+48 501 058 601

Konsultacja

Konsultacja

Cykl 2 do 3 spotkań, w czasie których zebrany zostaje wywiad, rozpoznana problematyka oraz określona adekwatna forma pomocy (psychoterapia, krótko bądź długoterminowa, indywidualna bądź grupowa; konsultacja psychiatryczna). Spotkanie trwa 50 min.