Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

Co klient może zyskać dzięki psychoterapii?

W zależności od powodów, dla których przychodzi na terapię, klient może osiągnąć m.in. następujące cele (cele mogą łączyć się ze sobą i wpływać na siebie):

– wzmocnić samoakceptację – rozpoznawać swoje mocne strony i być świadomym swoich deficytów, bez wewnętrznego przymusu porównywania się do innych;

– w sposób spontaniczny i z poszanowaniem dla innych wyrażać siebie – swoje emocje, potrzeby, myśli, którymi chcemy się podzielić;

– budować bardziej satysfakcjonujące relacje – być w relacji z drugim człowiekiem, jednocześnie pozostając w zgodzie ze sobą;

– lepiej radzić sobie z napotykanymi trudnościami – rozpoznawać swoje stany emocjonalne i związane z nimi potrzeby; wiedzieć kiedy i po jakiego rodzaju wsparcie sięgnąć, by przywrócić równowagę emocjonalną;

– obniżyć poziom odczuwanego lęku – zrozumieć z czym jest związany, kiedy się nasila  i znaleźć sposoby jak sobie z nim radzić

– prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie – wyznaczać i realizować takie cele, które dają poczucie spełnienia.