Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży

Oferta skierowana do osób w wieku od 14 roku życia i starszych. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji młodej osoby z jej rodzicem/rodzicami (nie jest to konieczne w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia). Sesja trwa 50 min.

Po wsparcie zapraszamy osoby, które:

– doświadczają trudności w relacjach z równieśnikami (np. z powodu nadmiernej nieśmiałości, lęku przed oceną, czy przemocy rówieśniczej)

– mają poczucie niedopasowania do reszty

– zadają sobie pytania kim są i kim chcą być w przyszłości

– doświadczają nagłych wybuchów emocji (np. złości, czy smutku)

– nie mogą porozumieć się z rodzicami, nauczycielami

– cierpią z powodu zaburzeń snu

– towarzyszy im lęk i napięcie

– itd.