Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

Czym jest psychoterapia indywidualna dorosłych i do kogo jest kierowana?

Psychoterapia indywidualna dorosłych dedykowana jest osobom, które ukończyły 18 rok życia. Jest cyklem spotkań odbywających się zazwyczaj raz w tygodniu. Pojedyncze spotkanie trwa 50 min. Psychoterapia, w zależności od zgłaszanej problematyki i obranego celu, może trwać od kilku (na ogół 10 – 15) do kilkudziesięciu spotkań. Cykl regularnych spotkań terapeutycznych nazywany jest procesem terapeutycznym.

W czasie pierwszych 2-3 spotkań psychoterapeuta zapoznaje się z tematyką, z jaką przychodzi klient oraz jego motywacją do podjęcia psychoterapii – jest to część poświęcona zbieraniu wywiadu.

Następnie psychoterapeuta zachęca klienta, by ten wyznaczył cel dla swojej psychoterapii. Jeżeli po serii konsultacji klient i terapeuta decydują się na wspólne spotkania, dochodzi do zawarcia między nimi kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny przyjmuje formę pisemną bądź ustną. Prócz celu terapii, kontrakt zawiera również ogólne zasady dotyczące spotkań terapeutycznych – jak często odbywają się spotkania, o której godzinie, w jaki sposób można odwołać spotkanie, ile wynosi wysokość opłaty za sesję. Zbiór ogólnych zasad przyjętych w psychoterapii nazywany jest settingiem.

Cel terapii jest jej bardzo ważnym elementem. To klient przy wsparciu psychoterapeuty nakreśla swój cel terapii. W czasie trwania procesu, wcześniej obrany cel pełni rolę swoistego kompasu dla spotkań i jest narzędziem kontroli jego kierunku. Przypomina, co jest sednem spotkań. Cel może podlegać modyfikacji bądź zmianie i nierzadko tak się dzieje. Zawsze jednak odbywa się to po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez klienta.