Tel. 501 058 601 (psychoterapeuta)
Tel. 501 332  504 (psychiatra)

Kiedy warto przyjść na konsultacje do psychoterapeuty?

Klienci, którzy zgłaszają się na terapię mogą mieć różną motywację.

Do najczęstszych powodów, dla których klienci sięgają po kontakt terapeutyczny należą:

– chęć lepszego poznania siebie – odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem, jakie są moje mocne strony, ale też jakie mam słabości; gdzie chcę zmierzać; jak chcę żyć; gdzie chcę być za 2, 5 czy 10 lat?

– potrzeba wzmocnienia poczucia własnej wartości i samoakceptacji

– zmaganie się z trudnościami w życiu zawodowym – strata pracy, konflikt z szefem, poczucie niedopasowania w pracy, wypalenie zawodowe, chęć zmiany zawodu

– problemy w relacjach z bliskimi osobami i chęć ich poprawy – kłótnie z partnerem, które wciąż się powtarzają; niemożność znalezienia partnera; zbytnie obciążenie trudami wychowawczymi, doświadczanie przemocy ze strony bliskich, rozpoznawanie u siebie zachowań agresywnych bądź autoagresywnych itp.

– poczucie osamotnienia

– spadek nastroju – przedłużające się okresy przygnębienia, smutku, poczucie braku sensu życia

– problemy ze snem

– częste odczuwanie niepokoju i lęku

– żałoba po stracie bliskiej osoby

– itp.